آتشکده اصفهاندانستنی ها1932 میلادی

آدرس


پایان نامه هاآتش در اساطیر و ادیان

آنالیز عنصری ملات دوره ساسانی در ساختار معماری آتشکده تخت سلیمان و مقایسه آن با سازه های ساسانی فارس (کاخ اردشیر، سروستان و قلعه دختر)

آتشکده فیروزآباد، معنا و مکان (بررسی معماری آتشکده یا کاخ فیروزآباد و جایگاه آن در آغاز دوره ساسانی)

بررسی پیدایش مساجد اولیه در ایران از صدراسلام تاقرن سوم هجری قمری

بررسی نگرش مورخان اسلامی در مورد آثار و ابنیه ایران باستان

پژوهشی بر آثار زرتشتیان در یزد

 تحلیل مردم شناختی کارکردهای آتشکده های عهد ساسانی (مطالعه موردی : آتشکده آذر گشنسب ، آذربرزین مهر و آذر فرنبغ )

تداوم سیر تحول و تکوین سازمان فضایی ـ کالبدی آتشکده به مسجد در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی ایران

طرح استحکام بخشی چهارطاقی نطنز با رویکرد دست یابی به طرح اولیه گنبد

طرح مرمت آتشکده رحمت آباد کرمان

طرح مرمت و احیاء آتشکده شیرکوه نائین(خلاصه پایان نامه)

طرح مرمت بنای معروف به آتشکده آذرخش (دارابگرد)

مطالعه ریخت شناسی و ساختار شناسی آجرهای آتشکده آذرگشنسب مجموعه ثبت جهانی تخت سلیمان

مطالعه و نقد آگاهی‌های متن‌های اسلامی دربار? دین زرتشت از آغاز تا پایان قرن پنجم ه.ق.

مکان یابی باستان شناسی آتشکده های ساسانی بنا بر متون تاریخی و جغرافیایی سده سوم تا نهم هجری


کمتر
عکس قدیمی


آثار برجای‌مانده روی قله‌ی کوه منفرد آتشگاه در مغرب اصفهان که مشرف به جاده اصفهان و نجف آباد است و از خشت‌های ضخیم که به وسیله‌ی ملاط رس و قطعات نی به یکدیگر متصل شده‌اند تشکیل شده و به احتمال قوی اساس و بنیاد یک معبد ایرانی ( آتشکده ) از دوره ساسانیان است که بعدا در دوره های اسلامی آثار دیگری بر آن افزوده شده و چون در معرض تاثیر عوامل جوی قرار داشته و هیچ‌گاه نسبت به تعمیر و ترمیم آن توجهی نبوده تدریجا در اثر فرسایش آب باران و تاثیرات سایر عوامل جوی روی به ویرانی و انهدام گذاشته است … نامگذاری این کوه به آتشگاه، که آثار برجای مانده‌ی قله آن امروز به تحقیق بر ما معلوم نیست در چه زمانی ساخته شده، خود دلیل روشنی است بر این که یقیناً روزگاری از کانون ساختمان های روی این کوه شراره‌های آتش جاویدانی شعله‌ور بوده و در محل ویرانه‌های برجای مانده‌ی فعلی که در آن روزگاران بنای مخصوص و جالبی بوده مراسمی مذهبی برگزار می شده است . خشت هایی که ویرانی‌های فعلی آتشکده را تشکیل می‌دهد به لحاظ اندازه بسیار قابل توجه است و شاید در سایر آثار باستانی کمتر از خشت خام بدین بزرگی دیده شود. خشت‌هایی که فعلا باقی مانده است به طول و عرض 40 سانتی متر و قطر 14 سانتی متر می باشد . محل امروزی آتشگاه در مغرب شهر اصفهان ناحیه ای از بلوک ماربین و مشرف به بستر رودخانه ی زاینده رود است …
ابن خردادبه می گوید در قریه مارابین قلعه‌ای از بناهای طهمورث موجود است و در آن آتشکده‌ای است و این قول حاکی از آن است که در زمان این مورخ هم این معبد خیلی قدیمی تصور می‌شده است. حمزه اصفهانی در ذکر پادشاهی کی‌اردشیر می‌نویسد که وی در اصفهان در یک روز سه آتشکده بنا کرد: آتشکده‌ی شهر اردشیر در جانب قلعه مارین ( این آتشکده با محل فعلی آتشگاه که در بلوک ماربین واقع است تطبیق می‌کند )، دوم ذروان‌اردشیر در قریه‌ی دارک از رستاق خوار ، سوم آتشکده مهر اردشیر در قریه اردستان. ابن حوقل از جغرافیا‌نویسان مشهور قرن چهارم هجری در وصف آتشگاه اصفهان در کتاب معروف خود ( صوره الارض ) چنین می نویسد: ماربین در مغرب اصفهان واقع شده. می‌گویند خراج آن یکصد هزار درهم است. یخ عمده شهر و اطراف آن از این بخش به دست می‌آید زیرا کارگران متخصص دارد… در این بخش تل بزرگی ست مانند کوه که بر روی آن قلعه‌ای بنا شده و بر آن آتشکده‌ای ست که می‌گویند آتش آن از آتش های ازلی قدیم است ( فیقال ان ناره من قدیم النیران الازلیه ) مراقبین این آتش و دربانان آن از زرتشتی‌های ( مجوس ) می‌باشند که همه ثروتمند و متمول‌اند زیرا که شراب می اندازند و آن را نگاه می‌دارند تا کهنه شود و چون شراب آنها خیلی خوب است از اطراف نزد آنها می‌آیند و از آن ها خریداری می‌کنند و درنتیجه سود سرشاری عاید آنها می‌گردد.نقاشی قدیمیمطالب مرتبط