صفه
 در محلی از دامنه شرقی کوه رحمت که تپه سنگی از کوهسار به طرف جلگه مرو دشت پیش‌آمدگی دارد به فرمان داریوش اول کرانه‌های تپه را بریده سنگ‌های تراش بسیار بزرگی بر آن نهاده‌اند و بدین‌وسیله دیوار عظیم سنگی مضرسی به وجود آورده‌اند که قسمت‌هایی از آن صخره طبیعی و بقیه آن از تخته‌سنگ‌های مزبور تشکیل یافته است (ش – ۲4 ) صفه که بدین ترتیب ایجاد گردیده است به درازای شمالی جنوبی قریب 450 متر و پهنای شرقی غربی ۳۰۰ متر به طور متوسط می‌باشد و از جانب مغرب به کوه رحمت پیوسته از سه جانب دیگر به جلگه پهناور مرودشت مشرف است (ش- ۲5 ) به مسافت مختصری از جوانب شمالی و جنوبی صفه هم پیش آمدگی‌هایی از کوه وجود دارد که دوجانب محوطه پایین صفه بدان‌ها محدود می‌گردد – کاخ‌های معظم شاهنشاهان هخامنشی از زمان داریوش اول یعنی از سال ۵۲1 پیش از میلاد مسیح تا بیش از صد و پنجاه سال پس از آن بر فراز این صفه عظیم بنیاد گردیده (ش – ۲6) نام داریوش اول و فرزندش خشایارشا و در برخی قسمت‌ها نام اردشیر اول و اردشیر سوم بر سنگ نبشته‌های میخی کاخ‌های مزبور نشر گردیده است و با توجه به اسناد نوشته مزبور می‌توان فهمید که داریوش اول دست به کار احداث این آثار معظم گردیده آن‌چه در زمان وی پایان یافته به نام خودش عنوان شده است پس از او هم خشایارشا کار‌های ساختمانی را ادامه می‌داده آثار دوران وی به نام این شهریار ذکر گشته است و اردشیر اول و اردشیر سوم نیز بعضی ابنیه و آثار را پایان بخشیده یا تغییر داده با الحاقاتی بر آثار پیشین افزوده‌اند. نوشته بزرگی که بر دیوار جنوبی صفه دیده می‌شود به نام داریوش کبیر است بنابراین صفه تخت جمشید را در زمان این شهریار احداث نموده‌اند. نقشه کوچکی از آثار تخت جمشید به منظور تسهیل آشنایی با هر قسمت ضمن تصاویر آخر کتاب (ش – ۲۷) از نظر خوانندگان گرام می‌گذرد.  راه ورود به صفه پلکان دو طرفه بسیار بزرگی است که بر ضلع غربی صفه ایجاد کرده‌اند و از هر طرف شامل صد و ده پلکان عریض کوتاه می‌باشد. (ش ۲۸ و ۲۹).
آخرین اثر تاریخی پیش از اسلام در کوه رحمت موسوم به قدمگاه است که در منتهاالیه قسمت جنوب کوه مزبور در شمال آبادی موسوم به چاشت خوار واقع می‌باشد و مشتمل بر صفه دواشکوبه است که در دل کوه تراشیده‌اند (ش – 94) درازای هر دو صفه 20.30 متر بوده صفه پایین در ارتفاع3.30  متر از کف جلگه به پهنا یا عمق ۱۳ متر تراشیده شده است و صفه دوم در ارتفاع4.25  متر نسبت به صفه اولی و به پهنا یا عمق 15.20  متر ایجاد گردیده است. در هریک از دو جانبه بالای صفه پایینی پلکانی به پهنای 2.20 متر مشتمل بر ۱۷ پله ( بلندی هرپله ۲۰ سانتیمتر و پهنای هر کدام 42 سانتیمتر است) تراشیده‌اند که بوسیله آن‌ها از صفه اولی به صفه بالایی می‌رفته‌اند. کلیه بدنه‌های این صفه‌ها یعنی دیوار بین کف زمین و صفه اولی و بدنه‌های سه طرف صفه اولی و هم‌چنین بدنه‌های طرفین صفه بالائی کاملاً قائم و صاف است و اثری در آن‌ها احداث ننموده‌اند. تنها در بدنه بزرگ صفه بالائی که در ازای آن همان در ازای هردو صفه یعنی 2.30 متر و بلندی یا پهنای آن 12.25  متر می‌باشد دو ردیف تاق‌چه‌های سنگی هر ردیف مشتمل بر پنج تاق‌چه در سنگ تراشیده‌اند که قسمت اعظم آن‌ها فرو ریخته مختصری از برخی از آن‌ها نمودار است.
آقای دکتر واندنبرگ (1) بلژیکی استاد باستان‌شناسی دانشگاه گاند(۲)که از طرف اداره کل استان شناسی ایران ضمن تجسسات و بررسی‌های علمی خود در بهار و تابستان ۱۳۳۹ این محل را کشف نمود درباره چگونگی استفاده ار آن چنین اظهار نظر کرده است که محل مزبور به علت  ناتمام ماندن معلوم نیست چه کار می‌خورده است و احتمال می‌دهد که یا محل آتشکده در هوای آزاد بوده قصد داشتند تاق‌چه‌ها را عمیق تر کنند که آتش را در آن نگهداری نمایند و یا این‌که تاق‌چه‌ها برای محل گذاردن استخوان‌های مردگان آماده می‌شده است و حدس دوم را بیشتر مقرون به صواب می‌داند و با توجه به این نکته که نگهداری آتش ارتباطی با تهیه تاق‌چه ندارد حدس اول به نظر صحیح نمی‌رسد و با حتمال نزدیک به یقین محل قدمگاه برای انجام آیینه مذهبی مربوط بمردگان ترتیب داده شده تاق‌چه‌ها نیز استودان‌های منظمی از عهد هخامنشی بوده است. به طوری‌که ملاحظه می‌شود محل قدمگاه که اثر مذهبی عهد هخامنشی تشخیص داده شده است مانند بسیاری آثار مذهبی پیش از اسلام ایران به دلیل نامی که بر آن نهاده‌اند در دوران اسلامی هم دارای جنبه مذهبی بوده است و ذکر این نکته شایسته به نظر می‌رسد که نام کوه رحمت نیز خالی از جنبه دینی و تبری نیست


مطالب مرتبط