قنات


کتاب هاآب‌انبار، قنات و بندسار

آب در فلات ایران: قنات، آب انبار و یخچال

آب و نظام آب‌رسانی و آبیاری در تهران

آبیاری و آب‌رسانی در ایران باستان

بررسی حقوق حاکم بر چاه‌های آب و قنات‌ها در ایران

تاریخ آب تبریز

چاه‌ها و قنات‌ها و احیای منابع آبی

خواب آب: سرگذشت آب و آب‌رسانی در ایران

سازه آبی قنات

سازه‌های آبی کاشان

سرزمین قنات‌ها

سفرنامه دشت کویر (از معدن‌های شدادی تا قنات‌های وقفی و وقفنامه‌های گناباد)

صدای پای آب (از قنات های دارالخلافه تا ابرهای باردار پایتخت)

‏‫کاریز‮‬‏‫

کاریز در ایران و شیوه‌های سنتی بهره‌گیری از آن

کاریزهای شهرستان ازنا

قنات

قنات

قنات بهریار دلیجان

قنات در ایران

قنات در ایران، مطالعه موردی قنوات در تهران

قنات‌سازی و قنات‌داری

قنات، شاهکار ایرانیان: آشنایی با قنات‌های استان یزد

قنات: فنی برای دستیابی به آب

قنات قاسم‌آباد (همدان): دریچه‌ای به معماری زیرزمینی

قنات قصبه گناباد

قنات “کاریز”: تاریخچه، ساختمان و چگونگی گسترش آن در جهان

قنات کاریز

قنات کاریز: تاریخچه، ساختمان و چگونگی گسترش آن در جهان

قنات گوهرریز: جوپار

قنات مظهر روشنایی

قنات میراث ماندگار (جلد 1)

قنات میراث ماندگار (جلد 2)

قنات میراث ماندگار (جلد 1)

قنات ها

قنات‌های ایلام

مجموعه قوانین آب و قنوات

مراغه بهشت چشمه‌ها و قنات‌ها

معماری کویرانه

منابع آبی شهر شیراز در دوره‌های تاریخی (آل‌بویه تا 1331ش)

مهندسی قنات

مهندسی و معماری آب انبارهای ایران

همایش بین‌المللی قنات اردیبهشت 1379 یزد: کتابشناسی قنات

قنات، شاهکار ایرانیان: آشنایی با قنات‌های استان یزد
کمتر

پایان نامه ها
آبهای زیرزمینی و قنات

آیین های آب در ایران باستان و رابطه ی آن با ایزد بانوان(قنات یزد)

احیا و باززنده سازی قنات های محله یوسف آباد تهران در پاسخ به نیازهای جدید شهری

ارزیابی خصوصیات هیدروژئولوژیکی و هیدروژئوشیمیایی قنات¬های منطقه خور

ارزیابی خطر فرو ریزش قنوات متروکه منطقه 11 شهرداری مشهد

ارزیابی کیفیت آب در قنات های مجاور معادن صنعتی (مطالعه موردی : بخش مرکزی بیرجند)

اولویت‌بندی بازسازی قنات‌های مهم خراسان جنوبی با استفاده از روش-های نوین تصمیم‌گیری

اولویت‌بندی بازسازی قنات‌های مهم خراسان جنوبی با استفاده از روش-های نوین تصمیم‌گیری

امکان سنجی بهره برداری از قنات با تاکید بر توسعه گردشگری مطالعه موردی حوزه نفوذ روستای علاء شهرستان سمنان

برداشت، پردازش و تفسیر داده های EM34 و مقاومت ویژه بر روی قنات در منطقه مجن و مقایسه نتایج حاصله

بررسی اثرات توسعه بر کمیت و کیفیت آب قنات: مطالعه موردی قنوات کوشک بی بی چه واقع در شمال شرق شهر شیراز

بررسی اثرات سازه های پخش سیلاب بر ابدهی قنوات (مطالعه موردی: دشت ابراهیم اباد یزد- حوضه میانکوه)

بررسی برخی از خصوصیات کیفی آب قنات لقدمه سامان

بررسی تاریخی سازه‌های آبی دوره ساسانی در ایالت پارس و خوزستان باستان (224-651 م)

بررسی تاریخی و اجتماعی مسائل آب در حوضه ی آبریز قمرود،از ورود اعراب تا پایان دوره ی پهلوی

بررسی تغییرات خصوصیات شیمیایی خاک (EC, SAR, pH) در پایاب چاه و پایاب قنات (مطالعه موردی: میبد)

بررسی تغییرات سطح آبهای زیرزمینی دشت بهار همدان

بررسی خصوصیات هیدروژئولوژیکی و هیدروژئوشیمیایی قناتهای جنوب غرب دامغان

بررسی دلایل نشست زمین در سبزواروارائه راه کارهای حل آن

بررسی رفتار جریان آب به/در قنات با استفاده از مدل سازی عددی

بررسی علل تغییرات آبدهی دشت گناباد طی سالهای (86-1356) و پیامدهای اقتصادی اجتماعی آن

بررسی عناصر جزیی و سایر ترکیبات شیمیایی آب چاه و قناتهای تهران بمنظور جایگزینی آن بجای استفاده از فاضلاب در مزارع سبزیکاری

بررسی کیفی آب قناتهای تهران

بررسی منابع آب منطقه مراغه

بررسی منابع آبهای زیرزمینی دشت کبوترآهنگ

بررسی نوسانات سطح آبهای زیرزمینی منطقه کرج در سالهای اخیر و تجزیه و تحلیل علل آن

بررسی مورفومتریک، مریستیک و ساختار سنی ماهی جنس Capoeta (سیاه ماهی) در رودخانه‌ها و قنات‌های استان قم

بررسی نوسانات سالانه سطح آبهای زیرزمینی منطقه گنبدکاوس در سالهای اخیر و تجزیه و تحلیل علل آن

شناسایی و بررسی تنوع درون‌جمعیتی و بین‌جمعیتی ماهیهای قناتهای استان سمنان با استفاده از روشهای کمی، کروموزومی و مولکولی

بررسی نوسانات سطح آبهای زیرزمینی گرگان و رشت

بررسی نوسانات سطح آبهای زیرزمینی دشت قزوین

بررسی و ارائه راهکار رشد گردشگری تاریخی پایدار در محدوده قنات قصبه گناباد

بررسی و شناسایی شیوه های انتقال آب دشت فیروزآباد در دوره ساسانی و اوایل اسلامی

بررسی و مدلسازی تغییرات کیفی آب قنوات

بهره‌برداری از منابع آبهای زیرزمینی توسط قنات و بررسی محاسن و معایب آن

بهینه سازی شرایط حذف رسوب در خطوط آبرسانی (مطالعه موردی: قنات روستای اسفزار –شهرستان سربیشه)

تاریخ کاریز میراث جاویدان ایرانیان

تبیین دلایل پیش‌برنده و بازدارنده ماندگاری قنوات: مورد مطالعه شهرستان تفت

تخمین میزان آبدهی قنوات شهرستان بیرجند به کمک شبکه عصبی فازی

تعیین امتداد، عمق و مناطق ریزشی قنات حاجی‌آباد در دامغان با استفاده از تفسیر آنومالی‌های میکروگرانی

تعیین مسیر قنات ها با استفاده از مطالعات سنجش از دور و اندازه گیری های مقاومت ویژه الکتریکی؛مورد مطالعاتی: پردیزه افضلی پور دانشگاه شهیدباهنر کرمان

تعیین میزان آبدهی قنات در خاک‌های چند لایه با استفاده از مدل عددی

چاههای عمیق: قنوات و مقایسه آنها در ایران

حقوق بهره‌برداری از آب‌های داخلی ایران

روش EM VLF و کاربرد آن در اکتشاف قنات‌ها با استفاده از دستگاه ABEM-WADI

روش تعیین مناطق مناسب برای احداث سدهای زیرزمینی کوچک به منظور تغذیه و کنترل آبدهی قنوات هوابین(مطالعه موردی: حوزه آبخیز کلات شهرستان گناباد)

شناسایی و بررسی تنوع درون‌جمعیتی و بین‌جمعیتی ماهیهای قناتهای استان سمنان با استفاده از روشهای کمی، کروموزومی و مولکولی

شبیه سازی جریان همگام در اطراف قنات با استفاده از روشهای عددی و نیمه- تحلیلی

کاربرد مدل ‏‎MODFLOW‎‏ در ارزیابی استفاده از سیستم قنات جهت پایین انداختن سطح آب زیرزمینی در دشت شیراز

مدلسازی ژئوالکتریک (با روش مقاومت ویژه ) قنات امیر آباد با آرایه‌های ونر ، شلومبرژه و دو قطبی – دو قطبی و مقایسه آنها

مدیریت پروژه در زمان داریوش اول هخامنشی با مطالعه و بررسی ساخت مجموعه تخت جمشید، راه شاهی، کانال سوئز و قنات ها

مقایسه و تلفیق داده‌های توموگرافی الکتریکی و رادار نفوذی به زمین (GPR) در اکتشاف لایه‌ها و قنات آب زیرزمینی در منطقه درخانیاب مجن شاهرود

منشأ یابی و بررسی ژنتیکی ماهیان قنوات منطقه آباده

نقش قنات در برنامه ریزی توسعه شهری(مطالعه موردی قناتهای منطقه یک شهر تهران)

نقش قنات در توسعه پایدار در مناطق نیمه بیابانی ایران (مطالعه دو روستای داواران و فردوسیه در شهرستان رفسنجان)

نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت مشهد
کمتر


فیلم ها

برای‌ایجاد یک رشته قنات، ابتدا نقطه‌ای را در پایین کوه پر برفی انتخاب می‌کنند.‌این نقطه معمولا با محل سکونت مردم قدری فاصله دارد و در مرتفع‌ترین سطح دره واقع شده است. ابتدا چاه اصلی را در یک محل شنی پرمنفذ حفر می‌کنند ،‌این محل ممکن است صدها پا با نقطه‌ای که آب دایماً در آن جریان دارد فاصله داشته باشد. ارتفاع واقعی جدول آب و نقطه‌ای که آب باید در سطح آن آورده شود باید طوری باشد که نقب یا مجرایی با یک شیب مختصر آن‌ها را به یکدیگر مربوط سازد.‌این نقب را با زحمت زیاد از سرچشمه آن به انتهای چاه اصلی حفر می‌کنند. در فواصل پنجاه یاردی، چاهی از زمین به مجرا حفر می‌کنند تا وسیله‌ای برای بالاکشیدن خاک‌هایی که از حفاری به دست آمده و همچنین رسانیدن هوا به مقنی‌ها فراهم شود. درازی رشته قنات ممکن است صدها بارد یا چند میل باشد. هنگامی که رشته قنات کامل گردید آب زلال و خنکی، تقریبا با یک میزان واحد در سرتاسر سال، تأمین می‌کند. حجم کافی و خوب برای قنات چهار فوت مربع در هر ثانیه است و ‌این میزانی است که برای آبیاری دویست جریب ملک مزروعی کافی می‌باشد.


از یزد تا آبخیزه یک مرحله و درین منزل چشمه هست و حوض آب باران هست. لیکن مردم نباشد، و از آبخیزه تا خزانه یک مرحله بیابانست. لیکن در خزانه بردی دویست باشند و چهارپا و کشاورزی دارند، و از خزانه تا تل سیاه سپید یک مرحله بیابان باشد و درین منزل مردم نبود وحوض باران آب دارد، و از تل سپاه سپید ناسا غشد یک مرحله ـ وساغند دهی است قرب چهارصد خانه و چشمه آب دارد، و از ساغند تا پشت بادام تارباط محمد یک مرحله است. و درین رباط مردی می‌باشند و چشمه‌های آب و کشاورزی دارند، و از رباط محمد نا ریگی یک مرحله. و درین منزل حوضی آپ هست و کاروانسرای. لیکن مردم نیست، و ربک ریگی است مقدار دو فرسنگ، و از ریگ تا مهلب یک مرحله بیابان و رباط حوران از گچ وسنگ ساخته‌اند و تنی سه چهار آن‌جا مقیم‌ اندکی نگاه دارند و آن‌جا چشمه آب است، و از رباط حوران تا زاد آخرت یک مرحله. و در زاد آخرت چاه آب و کاروانسرایی هست لیکن مردم نباشد، و از زاد آخرت تا بستاداران یک مرحله ـ دهی باشد کی مردی سی صد درین دیه باشند (و) آب کاریز دارند و کشاورزی کنند، و از بستاداران تا دبهین یک مرحله ـ دهی آبادان است و درین دیه مردی پانصد باشند و کشاورزی و آب روان دارند، و از این تا زادویه یک مرحله بیابان. و درین منزل کاروانسرای و چاه آب هست لیکن مردم نی، و از آن‌جا تا رباط ریگن تا استنشت یک مرحله. واستلشت یک منزلی است و حوض آب باران دارد و کاروانسرای بی‌مردم دارد، و از استلشت تا ترشیز یک مرحله. و ترشیز از حدود بشت باشد کی نواحی نشابورست. و در این راه بر هر دو فرسنگ خان و حوض آب ساخته‌اند. و راه بیابان بر پی یکدیگر نهاده است، چنان کی راه سپاهان و پس راه رى وبس راه نایین و پس راه خراسان و پس راه شور و پس راه زاور و پس راه خبیص و پس راه نوکی راه کرمان است.