مرمت

فرسایش، همزمان با ساخت اثر آغاز می‌شود. مرمت یک فن معماری است. معمار همزمان با ساختن مرمت می‌کند. خشکسالی، جنگ، رونق شهرهای مجاور، ساخت نادرست، بیگانگی معمار با اقلیم و ده‌ها نکته دیگر موجب شده که بنا، محله یا حتا شهری از سکنه خالی شده و دلایل دیگری سبب رجوع به آنها شده است. وقتی جغرافیای پهناور داشته باشیم و تحولات فرهنگی بسیاری تاریخ هنر را ساخته باشد، مرمت ناگزیر است که تخصص باشد.

مرمت بدنه و تزیینات

رطوبت

مهار
مطالب مرتبط