یزدی بندیفرهنگنامه

این بخش هنوز در دست ساختمان است

بیشتر


واژگان

این بخش هنوز در دست ساختمان است

بیشتر


تارنما

این بخش هنوز در دست ساختمان است

بیشتر


کتاب

این بخش هنوز در دست ساختمان است

بیشتر


پایان نامه

این بخش هنوز در دست ساختمان است

بیشتر


مقاله

این بخش هنوز در دست ساختمان است

بیشتر


سینما

این بخش هنوز در دست ساختمان است

بیشتر


ویدئو

این بخش هنوز در دست ساختمان است

بیشتر


اخبار

این بخش هنوز در دست ساختمان است

بیشتر


کتاب گزیده

این بخش هنوز در دست ساختمان است

بیشتر


گزیده کتاب

تحلیل معماری مساجد ایران / رضا شاطریان

ویژگی‌های سبک اصفهانی (تزئینی‌ترین سبک معماری ایرانی)
1 ـ پلان مستطیل‌شکل و چندضلعی ساده.
2 ـ پلان ایوانی.
3 ـ مصالح مرغوب و بادوام.
4 ـ در تزیینات بناها از کاشی خشتی، کاشی هفت رنگ، مقرنس‌کاری، یزدی‌بندی، کاربندی یا رسمی‌بندی استفاده شده است.


سیر تحول معماری ایران / غلامرضا نعیما
کاشان ـ حمام سلطان میراحمد
چهار ستون در میان گرم‌خانه آن را سه بخش کرده است. دو قسمت طرفین، که نسبتاً کوچک‌تر است و هر یک حوضی در میان دارد، قاعدتاً به نشستن و استحمام اختصاص داشته و بخش میانی راه تردد و رسیدن به خزینه بوده است. درگاه خزینه حمام در میانه ضلع مقابل ورودی قرار دارد. تاق‌ها و تویزه‌های گرم‌خانه نیز آهک‌بری داشته که آسیب دیده است. دستگاه ورودی حمام سردری معظم دارد، با جلوخانی که به آن تشخص مضاعف بخشیده است. سردر پشت بغل‌های کاشی‌کاری شده و تاق یزدی‌بندی و تاق‌نماهای مقرنس‌کاری دارد. گچ‌بری‌های بالای درگاه و دیگر قسمت‌های سردر بر ظرافت و زیبایی آن افزودهاست. هشتی حمام در پشت این سردر واقع است و سقفش رسمی‌بندی ساده و خوش تناسبی دارد. پس از عبور از این هشتی و گذر از دالانی با چرخش‌های متوالی، می‌توان به سربینه حمام راه یافت.

فرهنگ مهرازی / علی محمد رنجبر کرمانی . ندا رفیع زاده / بیژن سرشکی

گونه ای کاربندی که در آن بخش‌ها و تویزه‌ها کمتر شده و ریخت آن بسیار ساده می‌شود. گاه شاپرک‌ها برداشته می‌شود و روی پاپاریک‌ها، سنبوسه‌ها کار می‌شود. کاربندی یزدی یکی از دو گونه شكنج زیر گنبد است که در آن پس از پایان گوشه سازی و  واگردان زمينه چهار پهلو به هشت پهلو، زمینه هشت پهلو را به پرهون (دایره) می‌رسانند.  گونه نخست، تاق‌بندی یا تاق‌بست و گونه دوم کاربندی یا کاربست است که همان کاربندی یزدی است. گمان می‌رود این‌گونه کاربندی، از یزد از سده هشتم آغاز شده و به کاشان رفته است. یکی از نمونه‌های کهن آن در مسجد شاه ولی تفت از ۷۰۰ مهی به‌جا مانده است، که در آن پاباریک‌ها به دو نیمه شده و دو سوسنی پدید آورده اند. از نمونه‌های بسیار زیبای آن را زير گنبد مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اسپهان می‌توان دید.


مصالح شناسی سنتی / حسین زمرشیدی
هنر گچبری دوره صفویه
این دوره هنر گچ‌بری وارد روش‌های خاص شده است. به طوری که زیباترین مقرنس‌بندی‌های گچی با عناصر گوناگون بخصوص مقرنس‌های طاس و نیم‌طاس همراه با نقوش گل و گیاه با انواع تیغه‌های گچی دالبری زینت بخش کاخ‌های شاهی به بهترین شکل ممکن گردیده است. در این میان می‌توان به پدیده‌های ارزشمند مقرنس قطار و کاربندیها و یزدی‌بندی‌های گچی بسیار شگرف کاخ هشت بهشت و سردرب بازار قیصریه در اصفهان بخصوص دالبرهای تیغه منقوش از ظروف گوناگون همچون تنگ و سبو مقرنس‌بندی‌های طاسه‌دارگچی در تالارهای شاه نشین و موسیقی کاخ عالی قاپو و خط گچ‌بری ثلث بسیار ارزشمند در صفه درویش مسجد جامع اصفهان و بسیاری دیگر یاد فراوان داشت.

کمتر