دسته: آب انبار

آب انبار

دانستنی ها عکس های قدیمی پلان و برش نما کتاب سیری در معماری آب انبارهای یزد / غلامحسین معماریان عکس‌های جدید