برچسب: آمل

آتشکده آمل

در کتاب تاریخ طبرستان و رویان و مازندران تالیف میرسید ظهیرالدین بن سید نصیرالدین مرعشی و کتاب مازندران در تاریخ تالیف حسین اسلامی ( ساروی ) از این بنا و شمس آل رسول نامی نیست.     بررسی حیات اجتماعی – فرهنگی زرتشتیان از ورود اسلام به ایران تا قرن چهارم (هـ . ق) محمد نبی غضنفری / محمد علی چلونگر دولت عظیم ساسانی که بیش از چهارصد سال بر فلات ایران حکمرانی می کرد و قرن ها در مقابل دیگر دولت مقتدر جهان یعنی روم ایستاده بود، در قرن اول هجری ( هفتم میلادی ) مقهور دولت تازه تأسیس...