باغ فین


باغ شاه فین نمونه‌ای از قصور دوران صفوی و زندیه و قاجاریه است که به علّت وفور آب (چشمه سلیمانیه) و باغ مشجر و حوض و استخر و فواره‌های فراوان و ساختمان حمام تاریخی (حمام بزرگ) شهرت دارد. ساختمان کوشک مرکزی یا (شتر گلوی شاه عباسی) آن را به دوران شاه عباس اول نسبت می‌دهند و شاه صفی و شاه سلیمان صفوی نیز در این باغ احداثاتی داشته‌اند.
در حال حاضر دو شتر گلوی به نام شاه عباسی و فتحعلیشاهی و بنائی به نام کریمخان و حمام آن باقی مانده است. اخیراً در قسمتی از باغ ساختمان بنایی برای موزه کاشان اقدام شده است.
شتر گلوی شاه عباسی در واقع بنایی سرپوشیده دو طبقه‌ای است که تقریباً در وسط باغ مقابل سردر بزرگ و قدیمی واقع شده، در وسط آن حوض زیبای آب جاری می‌باشد.
در روی دیوارها و سقف این بنا آثار نقاشی آب و رنگ دوره صفوی دیده می‌شود. این مجالس نقاشی شامل دورنمای شکارگاه تصویری از شاهزادگان و غیره است. از راه ساختمان از سنگ مرمر بوده که اکنون قطعاتی از آن موجود است. این صفه یا شترگلو در زمان ساختمان دارای چهار طبقه بنا بوده است. دیگر بنای سرپوشیده شتر گلوی فتحعلیشاهی است که در سال 1226 هجری.ق ساخته شده است. داخل فضای سرپوشیده آن مناظری نقاشی شده است، ضمناً کتیبه‌ای به خط نستعلیق در داخل بنا و در روی گچ دیده می‌شود. که بیشتر اشعار آن از بین رفته و محو گردیده است.

مطالب مرتبط