آرامگاه شیخ عبدالصمد نطنزی


بقعه‌های دیگری هم به افتخار عارفان زمان برپا شد. مقبرۀ عبدالصمد (متوفی 699/1299) رهبر طریقت سهروردیه، در نطنز، مرکز ایران، 10 سال پس از مرگ او به صورت مجتمعی زیارتی درآمد. زین‌الدین ماستری (در سال 712/1312 به همراهی کریم‌الدین شوغانی به قتل رسید) وزیر، مسجد جامع شهر را مرمت کرد و آن را سروسامان داد و در کنار آن بقعه و مسافرخانه و مناره ساخت. سازندگان این آثار می‌کوشیدند تا ساختارهای ناهمگون را در پشت نمایی که اندکی منحنی است، هماهنگ و متحد سازند. این بقعه که با کاشی لعابدار و گچبری و سفالینه تزیین شده و از پشت درختان سرسبز رخ می‌نماید، به تصویر کتاب‌آرایی‌ها شباهت دارد. عمق نامنظم ایوان‌های مسجد، سطوح ناهموار کف و سازمان‌بندی بدون قاعدۀ اندرونی آن نشان می‌دهد که سازندگان آن، هم محل آن را و هم بناهایی را که پیش‌تر از آن ساخته شده بود، ناچار پذیرفته‌اند و بر اساس وضع موجود آن را ساخته‌اند. بقعه اتاقی به اندازۀ تقریبی 6 مترمربع است که در منزل عبدالصمد، در مسیر مسجد، ساخته شده است. شکل آن همچون بقعۀ بسطام، شکلی سنتی است ولی اندرونی آن با زیباترین وسایل و اثاث فراهم‌آوردۀ زین‌الدین تزیین شده است. دیوارهای آن یک زمانی با 1.35 متر ازارۀ کاشی‌دار پوشیده بوده، ولی امروزه این کاشی‌های زرین‌فام در موزه‌های سراسر جهان پراکنده شده است و اغلب آنها افریزی با نقش دو پرنده است و سرهای این پرندگان را مخالفان متعصب تصویرگری از ریخت انداخته‌اند. سنگ قبر و محراب آکنده از کاشی‌های زرین‌فام درشت و منظم است ولی شکوه اصلی اتاق را ردیف طاقگان مقرنسی 12رجی پدید آورده است. نور ملایمی از 8 پنجرۀ جداره‌دار می‌تابد و غنای پیکره‌ای طاقگان را به موازات سطوح لبۀ قاشقی به رخ می‌کشد و کتیبۀ گچبری منقوش و منقور را که تا پایۀ گنبد کشیده شده است به نمایش می‌گذارد. بقایایی از نوار کتیبه‌ای مشابهی هم در ایوان شمالی مسجد به امضای حیدر مشاهده می‌شود و حیدر از حجارانی بوده که زیباترین دستاوردهای پیکره‌تراشی این عصر از یادگارهای اوست؛ محراب در سال 1310/710 به مسجد جامع اصفهان افزوده شده است.مطالب مرتبط