قوم بلخی

دانستنی ها
فرهنگ هافرهنگنامه ها

آبادیس

دهخدا

کمتر


تارنماها


ایرانشهرپدیا

دانشنامه ایرانزمین

دایره المعارف بزرگ اسلامی


سامانه منابع دیجیتال

نگارستان

ویکی پدیا

کمتر


کتاب ها


در سال ۱۳۷۹(۲۰۰۰. م) در آب‌نو در نزدیکی مشهد که یک مرکز مس سنگی دیرینه (۴۵۰۰ پ.م) است، مُهری با پنج نماد کشف شد که به حدود ۲۳۰۰ پ.م تعلق داشت. دو مُهر با نمادهایی مشابه در آلتین تپه در همان نزدیکی یافت شده که قدمتی هم‌سان با مُهر آب‌نو دارد و نشان می‌دهد که احتمال زیرسیستم فرهنگی بلخ و مرو هم در هزاره سوم پ.م نویسا بوده است. مهرهای مشابهی از تپه حصار و سایر مراکز باستانی این منطقه یافت شده است. این نکته هم جای توجه دارد که ساختار نمادهای این خط از یک سو با آن‌چه در هزاره پنجم پ.م در تپه سیلک می‌بینیم شباهتی چشم‌گیر دارد و از سوی دیگر تقریباً هم‌سان است با آن‌چه که در منطقه نیا در ترکستان کشف شده است. در حدود ۳۸۰۰ پ.م در همین منطقه و مراکزی مثل نمازگاه نخستین نطفه‌ها از یک‌جانشینی نمایان شدند و تا ۲۵۰۰ پ.م به ساختارهای شهری منتهی گشتند. در فاصله ۲۰۰۰ تا ۱۶۰۰ پ.م نمازگاه شهری بزرگ با شصت هکتار  مساحت بود. مردمی که در این زیرسیستم فرهنگی می‌زیستند آریایی‌های اولیه بوده‌اند و مهاجرانی‌اند که از شمال و شمال شرقی به این منطقه کوچیده‌اند. مراکز دیگری مثل لاتین تپه (۲۶۰۰ -۱۶۰۰ پ.م)، یاز تپه (500-1500 پ.م) در نزدیکی مشهد (واقع در ترکمنستان امروزین)، و اولوق تپه (500-2000 پ.م) نمونه‌هایی از مراکز استقراری باستانی این منطقه هستند که در عصر برنز قرار می‌گیرند و خاستگاهشان را می توان از دوره نوسنگی در همین مناطق ردگیری کرد. فرهنگ متمایز این مناطق با شکلگیری دولت هخامنشی در هم جوش خورده و بخش‌هایی نیرومند از موزائیک تمدن پارسی را شکل می‌دهد.


مقاله و پایان نامه