نقش رستم
 نقش ششم – این نقش اهمیت مخصوص و منحصر به فردی دارد – به طوری‌که در آغاز شرح نقش رستم اشاره نمود در دوران عیلامیان یعنی هزاره دوم پیش از میلاد نقش برجسته مذهبی در آن‌جا حجاری کرده بودند – نقش برجسته مزبور در همین محلی بوده است که تصویر بهرام دوم شاهنشاه ساسانی باخاصان و نزدیکانش را نیز حجاری کرده‌اند (ش-۹۲) – در سمت راست مجلس حجاری بهرام دوم بیرون از مجلس مزبور نقش یک نفر تمام قد ایستاده و سمت چپ خارج از مجلس مزبور حجاری یک سر و صورت دیده می‌شود که هر دوی آن‌ها باقی مانده در انتهای صحنه مذهبی عهد عیلام می‌باشد – نقش تمام قد بهرام دوم در وسط و صورت ملکه و ولیعهد و بزرگان کشور به هیئت نیم‌تنه در دو طرف آن حجاری گردیده و بر روی قسمت صاف سنگ هنگامی که سایه روشن آفتاب مساعدت کند آثار دیگری هم از قسمت اصلی حجاری دوران عیلام به طور محو نمایان می‌شود و تا حد زیادی شبیه نقش عیلامی کورانگون در نزدیکی فهلیان واقع در خاک ممسنی بوده است که در جای خود ذکر آن خواهد آمد.
 به فاصله کمی از محوطه نقش رستم در سوی دیگر کوه حاجی آباد چون رو به شمال روند، دو برج سنگی کوچک متعلق به عهد هخامنشی دیده می‌شود که آن‌ها را از سنگ کوه تراشیده‌اند. بر بالای این دو برج گودال‌هایی است که محل آتش بوده است و بدین قرار معلوم می‌گردد آتشکده دایر و وسیعی از عهد هخامنشی در مجاورت مکان متبرک آرامگاه شاهنشاهان هخامنشی وجود داشته است که آتشدان‌های آن مشهود می‌باشد و در نقاط بالاتر کوهستان مجاور آن‌ها نیز گودال‌های دیگر آتش در ارتفاعات مختلف موجود است. به مسافت مختصری بالاتر از این محل در پایین صخره کوهستان حفره هایی که استودان‌های عهد ساسانی است و استخوان‌های مردگان را در آن می‌گذاردند وجود دارد و مردم دهات مجاور این محل اخیر را به نام شاه اسمعیل می‌خوانند – به مسافت بیست کیلومتر بالاتر از این محل در کوه شمالی آبادی گرم آباد نیز 45  عدد استودان وجود دارد که ۱۹ عدد آن بالای کوه و 26 عدد بقیه در پایین کوهستان واقع است – آثار نقش رستم در تاریخ 24 شهریور ماه ۱۳۱۰ ذیل شماره ۲۱ در فهرست آثار ملی ایران ثبت رسیده است.

مطالب مرتبط