کاخ عالی قاپو


مراحل ساختشرحتکنیک های تزیینورودیراه پلهگوشواره های میان طبقاتنقاشی های جداره ایوانسقف ایوانکف ایوانجداره های ایوانسقف شاه نشینسقف اتاق موسیقی


نگاه به شرق میدان


کاخ عالی‌قاپو در اوایل سدۀ 11 هجری تکمیل شده و جایگاه ادارۀ امور کشور و دربار پادشاه بوده است.
تاریخ‌نویسان هم روزگار (معاصر) شاه ‌عباس اول، آن را «دولت‌خانۀ مبارکۀ نقش جهان» نامیده‌اند.
این ساختمان 6 اشکوب دارد و هر اشکوب، آرایۀ ویژۀ خود را داراست.
از نگارگر بزرگ و مشهور آن زمان «رضا عباسی» و شاگردان او نگاره‌هایی بر در و دیوار این کاخ دیده می‌شود.
در اشکوب سوم بزرگ‌ترین اتاق، ویژۀ به تخت نشستن شاه عباس و اشکوب ششم، ویژۀ پذیرایی رسمی پادشاه و جایگاه نوازندگان بوده است.
بزرگ‌ترین تالار این ساختمان، در این اشکوب قرار دارد و آرایه‌های آن، گچبری‌هایی در آسمانه به شکل ظرف‌ها و صراحی است.
همین تالار است که نزد مردم «اتاق موسیقی» نام گرفته است.
البته این‌گونه گچبری تنها از آنِ صفویان نیست و در بیدآخوید یزد در آرامگاه شیخ علی بنیمانی نیز نمونۀ آن دیده می‌شود.
در زمان شاه عباس دوم به اشکوب سوم آن ستاوندی رو به میدان با هجده ستون از چوب چنار افزوده شد.

نقاشیهای فرسكو با سبک‌های متنوع روی دیوارها را تزیین کرده است: بعضی از آنها جوانان و دوشیزگان سری را نشان می‌دهند که از کارهای رضا عباسی است، در حالی‌که تعدادی دیگر سبک آزاد و عجیبی را ایجاد کرده اند که عناصر گوناگون آن – پرندگان، ابرها، درختان و گلها – دارای منشأ چینی هستند و از مدتها پیش با نقاشی نگارگری ایران دمساز شده‌اند. طرح‌های دیگر یادآور نقش‌مایه‌های قالی است که بر روی پوسته نازکی از گچ دیوارها با فن اسگرافیتو (مخطط) موجود در نائین کار شده است. عالی قاپو در تزیین بیشتر از معماری آن، یکی از نمونه‌های برتر کاخ‌های آن روزگار است. حرمت و قداستی که آستانه و عتبه عالی قاپو در زمان صفویان پیدا کرد (حتی خود شاه هم پای برهنه وارد آن می‌شد) آن را بست و ملیا مجرمین ساخت. این قداست همچنین به گونه نمادین در در طرف در تمر سلطنتی به فاصله ۱۱۰ قدمی طارمی چوبی منقوشی جلوه بافته و در داخل فضای بین آن و دیوار نصر ۱۱۰ توپ چدنی سبز رنگ قرار داده اند که ایرانیان از فتح هرمز از قلاع پرتقائبها فراچنگ آوردند: از این عدد با حساب ابجد نام علی مستفاد می‌شود.

در نقشه شهر اصفهان امروزی منطقه کاخ‌های سلطنتی هنوز هم قابل شناسایی می‌باشد. بخش بزرگی از کاخ ویران شده و باغ‌های مختلف آن که با بناها وحدت و هماهنگی داشتند در امتداد خیابان چهار باغ از بین رفته است و تنها در بنای چهل‌ستون و هشت‌بهشت است که باغ‌هائی که بناها در وسط آن‌ها ساخته شده باقی مانده است.
از کاخ واقعی صفوی به استثنای بناهای ساختمانی مختصری در حوزه کاخ‌ها تنها تالار اشرف که بنای کوچکی نزدیک عالی قاپوست و یک ساختمان مرکزی در غرب درب بزرگ باشکوه که به سبک ورودی کاخ عالی قاپو ساخته شده چیزی باقی نمانده است، این درب بزرگ معبر ورودی کاخ‌ها و مخصوص پذیرش کسانی بوده که مجاز نبوده‌اند وارد کاخ شوند و این بنا یک اصل فرمانروائی مشرق زمین را که منتظرین یا محاکمه‌شوندگان را در تالاری واقع در قسمت فوقانی سر در اصلی می‌پذیرفته‌اند نشان می‌دهد.
مشابه این مسئله را در عالی قاپو نیز می‌بینیم زیرا جایگاه پادشاه و درباریان برای تماشای جشن‌ها و بازی‌های ورزشی به‌ویژه چوگان که در میدان اجراء می‌شده بالای سر در عالی قاپو قرار داشته است.
بنابراین، طبقه همکف عالی قاپو دارای یک در مستحکم با اطاق‌هائی در کنار آن برای نگهبانان است و در طبقه روی آن تالار یا سالن پذیرائی و تعداد زیادی اطاق وجود دارد که جلوی آن‌ها یک ایوان مسقف باز به طرف میدان و آبنما دیده می‌شود . بالاتر از آن طبقات دیگری با یک اطاق موسیقی و اطاق‌هائی با تزئینات باشکوه قرار گرفته است. بنابراین عالی قاپو کاخی است با دربی کاملاً باشکوه که تاریخ بنای آن به عصر تیموریان می‌رسد.
بنای عالی قاپو را شاه طهماسب به‌صورت یک کوشک سه طبقه آغاز کرد اما در سال‌های بعد شاه عباس پس از تغییر پایتخت از قزوین به اصفهان در سال ۱۵۹۸ عالی قاپو را به شکل امروزی خود گسترش داد.
در طبقه همکف عالی قاپو دفاتر امور اداری قرار داشت و به این ترتیب می‌توان این بنا را مقر حکومتی دولت صفویه دانست.
یک نقش مهم مجموعه دربار سلطنتی این بود که کاخ‌های باغ‌دار چهل ستون (۱۶۴۷م)، هشت بهشت (۱۶۶۹م.) و کاخ آینه نزدیک پل خواجو که نسبت به رودخانه در فضای باز ساخته شده و متاسفانه اینک به‌کلی از بین رفته است به یکدیگر مربوط می‌شدند. کاخ آینه از لحاظ طرح و نوع ساختمان به کاخ چهل ستون بسیار شباهت داشته است. (۱۹)
چهل ستون از یک تالار شاهانه اصلی پر از نقش و نگارهای روغنی و یک تالار سقف باز در جلوی آن و یک استخر بزرگ آب ترکیب یافته است. سقف این تالار بر بیست ستون استوار شده که تصویر این ستون‌ها در آب استخر مجموعه‌ای از چهل – ستون را نشان می‌دهد که کاخ هم يه همین دلیل به چهل ستون نام‌گذاری شده است و در کم‌تر بنائی این نوع معماری را می‌توان مشاهده کرد.
نقشه بنای چهل ستون نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد شباهت زیادی بین این بنا و عالی قاپو به‌ویژه تالار همکف عالی قاپو و سالن پذیرائی آن وجود دارد .
یک طرح کاملاً متفاوت با کاخ‌های فوق را در کاخ باغ‌دار هشت بهشت که در اواخر عهد صفویه ساخته شده است می‌بینیم. این طرح عبارت از یک هشت ضلعی منتظم در مرکز می‌باشد (۱۹).
در چهار سمت فضای میانی هشت ضلعی که در وسط واقع شده چهار ایوان و روی چهار ضلع دیگر اطاقی‌هائی ساخته شده است. طرح هشت بهشت بسیار شبیه کاخ سلطنتی قزوین است و فقط فاقد راهروی ستون‌دار اطراف بناست. هشت بهشت نمایانگر هماهنگ‌ترین معماری دوران صفویه هم در نمای خارجی و هم در نقاشی‌های داخلی آن می‌باشد.

بهره گیری از نقوش سنتی در گرافیک محیطی بافتهای تاریخی و ایجاد فضای کاملاً سنتی از مهم ترین اهداف این تحقیق به شمار می آید. در این تحقیق به شناسایی و دسته بندی عناصر تصویری عمارت عالی قاپو یکی از بناهای شاخص مجموعه تاریخی میدان نقش جهان پرداخته و به چگونگی استفاده از این نقوش در گرافیک محیطی میدان اشاره شده است. این تحقیق توصیفی براساس روش تحلیلی و گردآوری اطلاعات، به صورت کتابخانه ای و مطالعه میدانی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که عناصر تصویری عمارت عالی قاپو به سه دسته کلی نقوش تجریدی، تعینی و ترکیبی تقسیم بندی شده و نقوش تجریدی و ترکیبی قابلیت اجرایی بیشتری نسبت به سایر نقوش در گرافیک معاصر داشته است. با این رویکرد به احیای دوباره نقوش سنتی در عرصه گرافیک محیطی میدان نقش جهان اصفهان به عنوان میراثی ماندگار پرداخته و آسیب های وارد آمده به آن در طول دهه اخیر مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به ارایه نمونه های پیشنهادی دراین زمینه با استفاده از نقوش و قابلیت های آنها در عرصه گرافیک پرداخته شد.

دولت خانه عالی قاپو بنایی ست بازمانده از دولت شهر پر شکوه صفوی، نمونه برجسته ای از هنر معماریِ 400 سال پیش. گرچه برخی از پژوهشگران شکل گیری تا تکمیل را مربوط به زمان های مختلف از یک دوره می دانند، اما تطبیق نوشته های گزارش نویسان عصر صفوی با نظراین پژوهشگران تا حدودی در تناقض است. این بنای تکمیل شده در چند دهه، اگر منحصر به فرد نباشد، دارای سازه ای است خاص که تکنیک ها و روش های اجرایی سازندگان عصر صفوی و فنون به کار گرفته شده توسط استادکاران و مهارت آنان در اجرای این تکنیک ها و اتصالات را قابل ستایش می سازد و معرف خلاصه تجربیات هنر سازه ای این عصر می باشد. در این میان سازه تالار ستون دار، جدا از دیگر ساختار و فرم های بنا، دارای ویژگی های منحصر از سایر بناهای هم دوره با این فرم معماری است. این پژوهش در چهار فصل تدوین شده و مبتنی بر تحقیقات میدانی و مطالعات کتابخانه ای می باشد که پس از شناخت مراحل و شیوه های ساخت و توصیف معماری به ویژگی ها و تحلیل این عنصر تالار ستو ندار چوبی پرداخته و در مطالعات تطبیقی مروری کوتاه بر شیوه شبستانهای ستون دار آذربایجان و تأثیر آنها بر فرم ستونهای کاخ ها و بناهای مسکونی این عصر شده و ساختار و فرم ستونهای تالار عالی قاپو با بناهای ستون دار هم دوره و متأخرتر نیز مورد تفحص و بررسی قرار گرفته است و سپس با بازنگری روش های به کار گرفته شده توسط استادکاران داخلی و متخصصین خارجی در درمان ستون ها، آسیب ها ی قبل و بعد از این مداخلات بازبینی و شناسایی شده و بر این اساس، سعی در اتخاذ و به کار گیری نگرشی نو در طرح درمان که هدف این پژوهش نیز می باشد؛ در جهت هرچه بیشتر پایدار کردن و استحکام بخشی این بنا و سایر بناهای ستو ن دار چوبی شده است.


کاخ عالی‌قاپو از بناهای شاه‌عباس کبیر است که در ربع اول قرن یازدهم هجری ساخته شده است. این بنا در غرب میدان نقش‌جهان در شش طبقه ساخته شده و هر طبقه‌ی آن، آرایه‌ها و تزیینات ویژه‌ی خود را دارد. این مجموعه کاربری‌های تشریفاتی، اداری و قضایی داشته، و اولین برج ساخته شده در ایران است که دارای ستاوند بوده است. و از نظر معماری در نوع خود منحصر به فرد است و نمونه‌ی مشابهی ندارد. علاوه بر موارد ذکر شده، از نظر تاریخ مرمت علمیـ فنی در ایران نیز جزء اولین بناهایی بوده، که در دهه‌ی 40 توسط موسسه‌ی ایزمئو مرمت شده است. موسسه-ی ایزمئو در بیش از یک دهه به مرمت در عالی‌قاپو پرداخته است و فعالیت‌های خود را با مطالعات شناختی بنا، سیر تحول معماری آن آغاز کرده و سپس به استحکام بخشی و مرمت بنای عالی‌قاپو پرداخته است. پس از گذشت چند دهه از مرمت‌های ایزمئو در عالی‌قاپو، هیچ گونه ارزیابی و نقد مکتوب و مستند از این مرمت‌ها در جامعه تخصصی صورت نگرفته است. هدف این پژوهش ارزیابی مرمت‌های ایزمئو در عالی‌قاپو و ارائه طرح کاربردی نو می‌باشد. از آنجا که در حال حاضر در امر مرمت میراث معماری، تئوری و فرآیند تدوین شده‌‌ی مشخصی برای ارزیابی اقدامات مرمتی موجود نمی‌باشد. لذا اساس ارزیابی‌ها در این پژوهش بر مبنای تعریف فلامکی از مرمت، در راستای به تعادل پویا بردن یک وضعیت می‌باشد. ارزیابی‌ها به صورت کیفی با مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی خواهند بود. در این روند با بهره‌گیری از نتایج حاصله از ارزیابی، و سنجش رفتار امروزی بنای عالی‌قاپو، به ارائه راهکارها و تدبیرهایی در حوزه‌های سه‌گانه مداخله‌، با سه مقیاس مختلف پرداخته خواهد شد. در ارائه‌ی طرح کاربردی نهایی تلاش بر، به تعادل پویا بردن وضعیت عالی‌قاپو بوده است.

آثار باستانی معماری همواره یکی از مهم ترین آثاری است که از طریق نمادشناسی می توان پی به وجود فرهنگ مردم آن سرزمین برد و در واقع یکی از بهترین راه های مردم شناسی است. کاخ عالی یکی از مهم ترین آثار معماری دوره صفویه است که همواره مورد توجه باستان شناسان، دانشمندان و مردم شناسان بوده است. این کاخ عمارتی است که در غرب میدان نقش جهان و روبه روی مسجد شیخ لطف الله سر بر افراشته و به عنوان یکی از مهم ترین شاهکارهای معماری اوایل قرن یازده هجری از شهرتی عالم گیر برخوردار است. در این طرح تلاش خواهد شد به بررسی جنبه های تاریخی و اساطیری عالی قاپو با تکیه بر فرهنگ مردم اصفهان پرداخته شود و همچنین در آن تلاش خواهد شد که به بررسی ماهیت نمادها و نشانه های بکار رفته در این کاخ بپردازد تا با توجه به آن بتواند به شناخت فرهنگ مردم آن روزگار پی ببرد و در واقع بتواند پی به جنبه های مهم انسان شناختی و مردم شناختی عصر صفوی ببرد.در همین راستا ازنظریات کارکردگرایی برانیسلاو مالینوفسکی وتفسیر گرایی کلیفورد گیرتز استفاده شده است.روش پژوهشگر در این تحقیق روش کیفی(توصیفی، تحلیلی) است.پژوهشگر از طریق مصاحبه، مشاهده مشارکتی به صورت ژرفا نگر و با استفاده از روش های مطالعاتی میدانی، اسنادی و ابزارهای مطالعاتی مانند عکس، فیلم و ضبط صوت به انجام این امر مهم مردم شناختی فرهنگی اهتمام ورزیده است.لذا آنچه در این تحقیق بیان می گردد مختصری از بررسی و تحلیل نمادهایی است که در کاخ عالی قاپو مورد استفاده قرار گرفته است و آز آنها می توان در زمینه شناخت مردم آن زمان بهره بردوهمچنین بررسی امور فرهنگی و ارتباط آن با مردم شناسی است.دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.