خانه

خانه . [ ن َ / ن ِ ] (اِ) آن جایی که در آن آدمی سکنی می کند. (ناظم الاطباء). سرا. منزل . مستَقَرّ : برگزیدم بخانه تنهایی از همه کس درم ببستم چست . شهیدبلخی . (نِ) [ په . ] (اِ.) 1 – اتاق . 2 – سرای ، دار. ؛~ بخت …
ادامه ی نوشته خانه