ملات


مواد ترکیبی این ملات ماسه ریزدانه و ماسه معمولی می‌باشد که با آهک و سیمان مخلوط شده پس از ورز دادن کامل و مخلوط شدن سه عنصر مذکور به صورت آخوره در آمده و با اضافه کردن آب ملات باتارد به دست می‌آید. مقدار آهک این ملات حدود ۱۰۰ کیلوگرم و سیمان آن تا حدود ۲۰۰ کیلوگرم در متر مکعب می‌رسد. چنانچه آهک به صورت خمیره و یا شیره آهک با ماسه مخلوط شده و سپس سیمان بدان اضافه گردد، به مراتب بهتر از مخلوط در روش خشک سیمان لازم دارد و مسلما تا شیره شدن آهک، سیمان خودگیری خود را شروع می‌کند. مشخص است که خودگیری سیمان نسبت به آهک بسیار سریعتر بوده و وجود این اختلاف خودگیری، اختلالاتی موقتی در مقاوم شدن ملات باتارد ایجاد کند. از این جهت است که در اصطلاح بنایی بدان ملات «حرامزاده» می‌گویند. نظر به اینکه چسبندگی دانه‌ها در ملات حرامزاده با دو مواد آهک و سیمان انجام می‌شود از این جهت نیز به ملات حرامزاده مشهور شده است. کاربرد این ملات در مجاری آب، فاضلابها، منابع و مخازن آب و همچنین در سفت کاری و کف پوشها و بسیاری موارد دیگر است . قابل ذکر می‌باشد معمولا در مواردی که در محل آهک فراوان و سیمان کم باشد از ملات با تارداستفاده می‌شود.

مطالب مرتبط