دسته: کاروانسرا

سرای سعد السلطنه

راسته وزیر  سایت میراث قزوین: اصلی ترین معبر شمالی- جنوبیِ میانیِ بلوک امروزیِ بازار بزرگ و محلات همجوار آن است. مسیری ارگانیک که قبل از ساخت کاروانسرای سعدالسلطنه وجود داشته و در محدوده‌ی این گذر، طراحی مجموعه تابع آن شده است. این بازارچه همواره گذر عمومی بوده و در طول شبانه روز مورد استفاده شهروندان می باشد. گذر از این راسته با پیچ‌های ارگانیک و همراهی شیب طبیعی زمین با ارسی‌هایی بلند چوبی حجره‌های کناره‌ی آن و نور طبیعی تابیده شده از هورنوی تاق هاست گویی که معماری در طبیعت تنیده شده است. این راسته با مساحت 2100متر مربع دارای...