دسته: معماری پیش از اسلام

تاق گرا

دانستنی ها فهرست مشکوتی فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی فرهنگ جغرافیایی ایران کتاب برگزیده عکس های قدیمی نقاشی قدیمی عکس های جدید جزییات چشم انداز جنوبی طاق از شرق به جنوب و از جنوب به غرب عکس های مرمت کاوش ها و پژوهش های باستان شناسی و احیای معماری معبد آناهیتای کنگاور و تاق گرا / سیف الله کامبخش فرد پرونده ثبتی

سبک‌ها

سبک‌ها

تعاریف و تقسیم‌بندی‌های مرحوم استاد پیرنیای نازنین گاهگاه درست نمی‌نماید و انتقادات فراوانی به آن هست ولی عجالتا درآمدی است به این بحث مفصل و مشوش. شرم شاگردی دانشجویان ایشان تاکنون مانع از آن بوده است که زحمات ارزنده‌ی این بزرگمرد ایراندوست به نقد کشیده شود. توصیه می‌شود که جوان‌ترها با چشم پرسنده و محتاط به این مدخل نگاه کنند.