بنای ناتمام ساسانی و کاروانسرای ایلخانی

سرای سعد السلطنه

راسته وزیر  سایت میراث قزوین: اصلی ترین معبر شمالی- جنوبیِ میانیِ بلوک امروزیِ بازار بزرگ و محلات همجوار آن است. مسیری ارگانیک که قبل از ساخت کاروانسرای سعدالسلطنه وجود داشته و در محدوده‌ی این گذر، طراحی مجموعه تابع آن شده است. این بازارچه همواره گذر عمومی بوده و در طول شبانه روز مورد استفاده شهروندان …
ادامه ی نوشته سرای سعد السلطنه