دسته: قبرستان

آرامگاه

دانستنی ها پلان برش نما عکس های جدید کتاب های برگزیده

کوه خواجه

 «اوستا» که به « زمین‌دریایی»sealand اشاره می‌نماید و آن را زمین مقدس می‌شمارد، از آن سبب است که در آنجا نه فقط به ظهور «سوشانس» را انتظار داشته بلکه از آن سبب است که « زردشت» خود نیز در آنجا زندگی می‌کرده است.

مقبره

دانستنی ها عکس های جدید