سپارش

در برگه نخست این تارنما از چهار درگاه می‌توان وارد شد.

در برگه نخست این تارنما از چهار درگاه می‌توان وارد شد. از راست، نخستین آنها، «گذشته» است که بدون دانستن آن، هر نوع اطلاعاتی پراکنده می‌شود و از خاطر می‌رود. این بخش به «جغرافیا» و «اعصار» و «تاریخ» و «ایرانشناسان» تقسیم شده است.

دیگری، «مفاهیم» است؛ که شامل حداقل اطلاعات لازم برای هر معماری است. این قسمت در شش دسته کلیِ «زبان»، «اساطیر»، «ادیان»، «هنر»، «فنون» و «دانش» هر کدام زیرشاخه‌هایی دارند.

آن دیگر، «بناها» است؛ بناهایی که ایرانیادبود آنها را دیده و از آن‌ها عکس‌برداری کرده و در شش شاخه «آموزشی»، «استحکامات»، «عمارت‌ها»، «نیایشگاه‌ها»، «همگانی» و «یادبود» دسته‌بندی شده‌اند.

و در آخر درگاه آخر «معماری» است که خود دارای تقسیمات «سبک» و «گونه» و «فضا» و «اجزاء» و «مصالح» و «تزیینات» و «مرمت» و «معماران» است. روشن است کار هیچ‌یک از این بخش‌ها هیچ‌گاه به پایان نخواهد رسید اما کم و کیف محتوای آن‌ها آهسته و پیوسته، افزایش خواهد یافت.در بالای سمت چپ هر نوشته، دسته بندی مربوط به آن موضوع را می‌بینید که دسترسی سریع شما را مستقیما به موارد مشابه ممکن می‌کند.

چنانچه بخواهید جزییات منابع را بدانید، یا به اطلاعات این تارنما بیفزایید، یا اصل عکس‌ها را داشته باشید به omidjavidani در gmail یادداشتی با عنوان iranmonument یا ایرانیادبود بفرستید.این تارنما، دفترچه خاطرات یا مجموعه‌ای انتقادی، سرگرم کننده، تجاری، علمی، انتفاعی، پژوهشی، هنری یا هر چیز دیگری نیست و هیچ کدام از اینها نخواهد شد. ایرانیادبود، ایرانیادبود است.