آسبادهای نشتیفان

تارنماهای وابسته کتاب‌های وابسته اخبار وابسته گزیده کتاب پایان‌نامه‌های وابسته مقاله‌های وابسته

بنای ناتمام ساسانی و کاروانسرای ایلخانی

سرای سعد السلطنه

راسته وزیر  سایت میراث قزوین: اصلی ترین معبر شمالی- جنوبیِ میانیِ بلوک امروزیِ بازار بزرگ و محلات همجوار آن است. مسیری ارگانیک که قبل از ساخت کاروانسرای سعدالسلطنه وجود داشته و در محدوده‌ی این گذر، طراحی مجموعه تابع آن شده است. این بازارچه همواره گذر عمومی بوده و در طول شبانه روز مورد استفاده شهروندان …
ادامه ی نوشته سرای سعد السلطنه

کلیسای سنت استپانوس

تارنماهای وابسته: فیلم‌های وابسته: کتاب‌های وابسته: عکس‌ها پلان و نما پایان‌نامه‌های وابسته: مقاله‌های وابسته:

کوه خواجه

 «اوستا» که به « زمین‌دریایی»sealand اشاره می‌نماید و آن را زمین مقدس می‌شمارد، از آن سبب است که در آنجا نه فقط به ظهور «سوشانس» را انتظار داشته بلکه از آن سبب است که « زردشت» خود نیز در آنجا زندگی می‌کرده است.