تیره هراتی


دانستنی هافرهنگ ها

مهم‌ترین شهر هرات و پایتخت این استان را آریان در ابتدای قرن دوم میلادی آرتاکوانا (Ἀρτακόανα) نامیده و بطلمیوس با نام آرتیکوانا (Ἀρτικαύδνα) بدان اشاره کرده است و این همان شهر هرات امروزین است. طبق باور اساطیری تاریخ نویسان و جغرافیدانان یونانی و رومی، تمام شهرهای مهم شرقی توسط اسکندر تأسیس شده‌اند، چنان که خودِ آریان هم، بعد از یاد کردن از این پایتخت. داستانی که اگر 8 باستانی، گفته که خودِ شهر هرات را اسکندر بنا نهاد: »Ἀρίοις ἐν ἡ Ἀλεξάνδρεια» پایتختی قبلاً در همین مکان وجود داشته باشد، معقول نیست. تنها برای آن که گستردگی شهرنشینی در این و بطلمیوس منطقه نشان داده شود، فهرستی از شهرهای این استان را به روایت آریان نقل میکنم: دیستا، ناباریس، تاووا، آوگارا، بیتاکسا، سارماگانا، سیفارِه، راگاورا، زاموخانا، آمبروداکس، بوگادیا، وَرپْنا، گودانا، فوراگا، خاتریساخه، خاورینا، اورتیانا، تاوپانا، آستاندا، و البته یکی دو جین اسکندریه که معلوم نیست در یکی دو ماهِ عبور سپاه اسکندر از منطقه چطور با چنین سرعتی ساخته شده‌اند.


عکس از کتاب تیره های ایرانی جلد دوم نوشته شروین وکیلی


مقاله و پایان نامهمطالب مرتبط