اقوام ایران

اقوام پیش از هخامنشیان بافت جغرافیایی و تاریخی عصر تاریخیِ پیشاهخامنشی ایران زمین از ۳۱۰۰ پ.م آغاز شده و تا ۵۵۰ پ.م (که آغازگاه خیزش کوروش بزرگ است) ادامه می‌یابد. در این دوران که دو و نیم هزاره به درازا می‌کشد، ایران زمین کانون تحول سبک زندگی کشاورزانه، فناوری فلز، تحول خط و شهرنشینی بوده …
ادامه ی نوشته اقوام ایران

تیره اسکودره ای

دانستنی ها عکس از کتاب تیره های ایرانی جلد دوم نوشته شروین وکیلی

تیره ایلامی

دانستنی ها عکس از کتاب تیره های ایرانی جلد دوم نوشته شروین وکیلی عکس از کتاب تیره های ایرانی جلد دوم نوشته شروین وکیلی

تیره سکای آنسوی دریا

دانستنی ها عکس از کتاب تیره های ایرانی جلد دوم نوشته شروین وکیلی

تیره سکای تیزخود

دانستنی ها عکس از کتاب تیره های ایرانی جلد دوم نوشته شروین وکیلی

تیره سکای هوم خوار

دانستنی ها عکس از کتاب تیره های ایرانی جلد دوم نوشته شروین وکیلی

تیره کاپادوکی

دانستنی ها عکس از کتاب تیره های ایرانی جلد دوم نوشته شروین وکیلی

جنبش های ایران

فهم، تکرارِ خستگی‌ناپذیرِ ساخته شدنِ شبکه‌ای معنایی از معناهای متداخل است و نگاهِ دوباره همان فهم به همان شبکه معنایی. خلوصی که از این کار به دست می‌آید فشرده و کوچک اما سنگین و شفاف است. این که با خواندنِ یک یا چند نام از جایی یا کسی یا پدیده‌ای بتوان به ماهیتِ موضوعی  راه …
ادامه ی نوشته جنبش های ایران

کوشانیان

گزیده کتاب: پایان‌نامه‌های وابسته: مقاله‌های وابسته: